2016-01-19

Informacje o szkole

Nazwa: Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków

Dyrektor: mgr inż. Halina Dumańska

Adres: ul. Ogrodowa 16; 22-460 Szczebrzeszyn

Telefon: 84 682 24 37 

Faks84 682 24 37 

E - mail: gszczebrzeszyn@gmail.com

wwwhttp://gszczebrzeszyn.com

Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie gimnazjum.